เลือกชีวิตต่อไปของคุณ - ส่วนทฤษฎี

วิธีการเปลี่ยนกรรมในขณะที่ตาย - หลักสูตรขั้นสูง วัฏจักรของการเกิดใหม่เป็นโปรแกรมทางจิตเสมอที่วิญญาณพบว่าตัวเองมีชีวิตอยู่หลาย ๆ คนโดยไม่เคยนึกถึงสิ่งที่พวกเขาทำในเชิงบวก ...

อ่านเพิ่มเติม

จิตใจของผู้อื่นส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไร

เพื่อป้องกันตัวเองจากการวิพากษ์วิจารณ์ อคติ และความคิดที่ไม่สะท้อนความเป็นตัวคุณและไม่ใช่ของคุณ จิตใจของมนุษย์สร้างสำเนาทุกสิ่งที่มันสร้างขึ้น ความคิดของเราหรือของผู้อื่นกลายเป็นป้ายกำกับที่ลบไม่ออกซึ่งเราหมุนเวียนนำเสนอตัวเองเพื่อสิ่งนั้น ...

อ่านเพิ่มเติม