ร่างกาย เข็มทิศทองของเรา

หลักสูตรที่จัดขึ้นโดย Alberto Allas - 7 มีนาคม 2020 "THE BODY OUR GOLDEN COMPASS" - ชีวิตที่วุ่นวายของเราสูญเสียการติดต่อกับตัวเองและกับช่วงเวลาปัจจุบันทำให้ร่างกายป่วยโดยไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร เราคุ้นเคย...

อ่านเพิ่มเติม

The Awakening of the Feminine: จากจิตใจของสัตว์สู่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณ

สัมมนาที่จัดโดย Fiorella Rustici และ Patrizia Scanu - 8 กุมภาพันธ์ 2020 "THE AWAKENING OF THE FEMALE. FROM ANIMAL MIND TO SPIRITUAL CONSCIOUSNESS" สัมมนาโดย Fiorella Rustici และ Patrizia Scanu หากสังคมปัจจุบันถูกสร้างขึ้นด้วยค่านิยมแห่งความรักความร่วมมือ . ..

อ่านเพิ่มเติม