สัมมนาโดย Fiorella Rustici และ Patrizia Scanu

เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2020
ระยะเวลา: หนึ่งวัน
Horas: ตั้งแต่ 10,00 น. ถึง 17 น. พร้อมพักรับประทานอาหารกลางวัน
ที่ตั้ง: มิลาน Vle โคนี่ ซุกน่า 5/A

ราคา: 200,00 €