วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณที่แท้จริงคือการสังเกตและทำความเข้าใจการมีอยู่โดยปราศจากการมีอยู่ Fiorella Rustici คุณไม่สามารถหยุดเป็นในสิ่งที่คุณเป็นได้ เวลาเปลี่ยน รูปแบบบริสุทธิ์ แต่คุณยังคงเป็นสิ่งที่คุณเป็น จนกว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณเดินหน้าต่อไปได้เท่านั้น ...

อ่านเพิ่มเติม