เป็นเวลาหลายปีที่ Fiorella Rustici ได้นำเสนอหนังสือของเธอแก่เรา ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับกฎแห่งพลังงาน ของจักรวาล และเกี่ยวกับโครงสร้างของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ตามที่เธอกำหนดไว้ นั่นคือ Knowledge of Mental Mechanics® ด้วยหนังสือเล่มล่าสุดนี้ เรา...

อ่านเพิ่มเติม